Kursy, szkolenia

Google Analytics dla początkujących

Google Analytics

Poniżej przedstawiamy testy z akademii google analitycs – Google Analitycs dla początkujących. Test w raz z zaznaczonymi odpowiedziami ma na celu pomoc w nauce i zrozumieniu zagadnień. Odpowiedzi nie powinny służyć jako ściąga ponieważ życie szybko zweryfikuje nasze umiejętności. 

TEST 1

 • 1. Z jakich systemów Google Analytics może raportować dane, korzystając z kodu śledzenia?
  •  Z platform e-commerce
  •  Z aplikacji mobilnych
  •  Z internetowych systemów obsługi punktów sprzedaży
  •  Z systemów niepołączonych z internetem
 • 2. Jakie kroki musisz wykonać, by zbierać dane w Google Analytics?
  •  Zainstalować oprogramowanie Google Analytics na komputery
  •  Utworzyć konto Analytics
  •  Dodać kod śledzenia Analytics do każdej strony internetowej
  •  Pobrać aplikację Analytics
 • 3. Które z poniższych rodzajów danych może zbierać kod śledzenia Analytics?
  •  Język przeglądarki
  •  Typ przeglądarki
  •  Ulubiona witryna użytkownika
  •  Urządzenie i system operacyjny
 • 4. Kiedy Google Analytics domyślnie kończy sesję?
  •  Po 30 minutach niezależnie od aktywności użytkownika w witrynie
  •  Gdy użytkownik otworzy kolejne okno w przeglądarce
  •  Kiedy użytkownik jest nieaktywny w witrynie przez co najmniej 30 minut lub zamknie okno przeglądarki
  •  Codziennie w południe
 • 5. Gdy Google Analytics zapisze przetworzone dane w bazie danych, nie można ich już zmienić.
  •  Prawda
  •  Fałsz
 • 6. Który schemat najlepiej odzwierciedla hierarchiczną strukturę konta Google Analytics od najwyższego do najniższego poziomu.
  •  Widok > Konto > Usługa
  •  Usługa > Konto > Widok
  •  Konto > Widok > Usługa
  •  Konto > Usługa > Widok
 • 7. Jeśli użytkownik ma uprawnienia do edycji na poziomie konta, na jakich jeszcze poziomach automatycznie zyskuje uprawnienia do edycji?
  •  Użytkownika
  •  Usługi
  •  Widoku danych
  •  Produktu
 • 8. Jakie kroki należy wykonać, by znaleźć kod śledzenia Analytics?
  •  Administracja > Kod śledzenia > Informacje o śledzeniu
  •  Administracja > Informacje o śledzeniu > Kod śledzenia
  •  Raporty > Odbiorcy > Kod śledzenia
  •  Raporty Odbiorcy > Ustawienia > Kod śledzenia
 • 9. Co należy dodać do kodu HTML strony internetowej, by korzystać z Analytics do gromadzenia danych z witryny?
  •  Parametry kampanii Google
  •  Warunki korzystania z usługi Google Analytics
  •  Kod śledzenia usługi Google Analytics
  •  Przycisk uprawnień
 • 10. Gdzie należy umieścić kod śledzenia Google Analytics w źródle HTML na stronie, by zbierać dane?
  •  Bezpośrednio po tagu otwierającym <head> witryny
  •  Bezpośrednio przed tagiem zamykającym </head> witryny
  •  Bezpośrednio po tagu otwierającym <body> witryny
  •  Bezpośrednio przed tagiem zamykającym </body> witryny
 • 11. Jakie dane będą wyświetlane w nowo utworzonym widoku danych?
  •  Dane zebrane przed utworzeniem widoku danych
  •  Dane zebrane po utworzeniu widoku danych
  •  Dane zebrane przed utworzeniem i po utworzeniu widoku danych
  •  Żadne dane
 • 12. Przez ile dni po usunięciu widoku danych administratorzy konta mogą go przywrócić?
  •  35
  •  65
  •  95
  •  125
 • 13. Jakie są opcje filtrowania danych w Google Analytics?
  •  Wykluczanie danych z widoku
  •  Uwzględnianie danych w widoku
  •  Zmiana tego, jak dane wyświetlają się w raportach
  •  Wszystkie z powyższych możliwości
 • 14. Dlaczego podczas używania filtrów w Google Analytics ważne jest zachowanie jednego niefiltrowanego widoku?
  •  Aby zachować dostęp do oryginalnych danych
  •  Aby móc konfigurować cele
  •  Aby móc stosować filtr do wielu widoków
  •  Nie ma żadnego powodu, by zachowywać niefiltrowany widok
 • 15. W jakiej kolejności Google Analytics filtruje dane?
  •  W kolejności alfabetycznej według nazwy filtra
  •  W kolejności edytowania filtrów – od najnowszych
  •  W kolejności stosowania filtrów
  •  W losowej kolejności
 • 16. Na jakie dane wpływa zastosowanie filtra w widoku danych?
  •  Dane zebrane przed utworzeniem filtra
  •  Dane zebrane po utworzeniu filtra
  •  Wszystkie dane dostępne w widoku
  •  Żadne dane z dostępnych w widoku

TEST 2

 • 1. Jakiej funkcji użyjesz do porównania dwóch zakresów dat w raporcie?
  •  Widoków Godzina, Dzień, Tydzień, Miesiąc na osi czasu
  •  Raportów Na żywo
  •  Porównania zakresu dat
  •  Wyboru konta
 • 2. Co mierzą dane „Użytkownicy”?
  •  Całkowita liczba odwiedzin w Twojej witrynie
  •  Liczbę użytkowników z co najmniej jedną sesją w Twojej witrynie w danym zakresie dat
  •  Użytkownicy, którzy trafili na stronę główną Twojej witryny
  •  Liczbę użytkowników, którzy zasubskrybowali newsletter w Twojej witrynie
 • 3. Co to jest „współczynnik odrzuceń” w Google Analytics?
  •  Liczba określająca, ile razy unikalni użytkownicy powrócili do Twojej witryny w danym przedziale czasu
  •  Odsetek sesji, podczas których użytkownik opuścił witrynę ze strony głównej
  •  Odsetek wszystkich wyjść z witryny
  •  Odsetek wizyt, podczas których użytkownik wszedł na stronę w Twojej witrynie i opuścił ją bez żadnych interakcji
 • 4. Co to jest „wymiar” w Google Analytics?
  •  Łączna kwota przychodów firmy w danym zakresie dat.
  •  Atrybut zbioru danych umożliwiający jego uporządkowanie w celu dokładniejszej analizy.
  •  Porównanie danych w dwóch zakresach dat.
  •  Raport zawierający informacje o odbiorcach.
 • 5. Co to są „dane” w Google Analytics?
  •  Wymiar, który umożliwia analizę wyników witryny.
  •  Daty w zakresie dat.
  •  Segment danych wyodrębniony w raporcie na potrzeby porównania.
  •  Liczby w zbiorze danych, często łączone z wymiarami.
 • 6. Co to jest „wymiar dodatkowy” w Google Analytics?
  •  Dodatkowy widżet, który możesz dodać do panelu informacyjnego, aby dokładniej analizować dane.
  •  Dodatkowe dane, które możesz dodać do raportu, aby przeprowadzić bardziej szczegółową analizę.
  •  Dodatkowy wymiar, który możesz dodać do raportu, aby przeprowadzić bardziej szczegółową analizę.
  •  Wizualizacja, która umożliwia poznawanie wpływu danych.
 • 7. Która wizualizacja Google Analytics porównuje dane w raportach ze średnimi wartościami z witryny?
  •  Tabela przestawna
  •  Porównanie
  •  Skuteczność
  •  Zestawienie procentowe
 • 8. Jak zwiększyć ilość danych w raporcie Google Analytics utworzonym na podstawie próbkowanych danych?
  •  Zastosować dodatkowe filtry
  •  Usunąć wymiar dodatkowy
  •  W menu próbkowania wybrać „Krótszy czas reakcji”
  •  W menu próbkowania wybrać „Większa precyzja”
 • 9. Co udostępnisz, wybierając w panelu informacyjnym opcję „Udostępnij link do szablonu”?
  •  Tylko panel informacyjny
  •  Tylko dane
  •  Panel informacyjny i dane
  •  Ani panel informacyjny, ani dane
 • 10. Kiedy udostępniasz panel innym użytkownikom, mogą oni dowolnie zmieniać jego konfigurację.
  •  Prawda
  •  Fałsz

TEST 3

 • 1. Jakie ustawienie należy włączyć, by wyświetlić dane w raportach Dane demograficzne i Zainteresowania?
  •  Grupowanie treści
  •  Funkcje reklamowe
  •  Uprawnienia użytkownika do tego widoku
  •  Nakładka Analytics na stronę
 • 2. Który raport pozwala najlepiej zidentyfikować potencjalne problemy w przeglądarce związane z ruchem w witrynie?
  •  Raport Aktywni użytkownicy
  •  Raport Nowi a powracający
  •  Raport Przeglądarka i system
  •  Raport Źródło/medium
 • 3. Który raport pokazuje, z jakich urządzeń mobilnych korzystają użytkownicy wyświetlający witrynę?
  •  W raporcie Strony wyjścia w sekcji „Zawartość witryny”
  •  W raporcie Strony docelowe w sekcji „Zawartość witryny”
  •  W raporcie Zaangażowanie w sekcji „Zachowanie˜”
  •  Raport Urządzenia w sekcji „Ruch mobilny”
 • 4. Które wymiary Źródła wizyt są automatycznie rejestrowane przez Google Analytics w przypadku każdego użytkownika odwiedzającego Twoją witrynę?
  •  Źródło, słowo kluczowe, nazwa kampanii
  •  Źródło, medium, słowo kluczowe
  •  Źródło, medium, nazwa kampanii
  •  Medium, słowo kluczowe, nazwa kampanii
 •  5. Jakie „źródła” są dostępne w Google Analytics?
  •  googlemerchandisestore.com
  •  Email
  •  Google
  •  (direct)
 •  6. Jakie „media” są dostępne w Google Analytics?
  •  organic
  •  cpc
  •  mail.google.com
  •  referral
 •  7. Jakie „kanały” są dostępne w domyślnym raporcie Kanały?
  •  Bezpłatne wyniki wyszukiwania
  •  Urządzenie
  •  Display
  •  Direct
 •  8. Który raport pokazuje skuteczność poszczególnych sekcji witryny?
  •  Lokalizacja
  •  Analiza treści
  •  Częstotliwość i czas od poprzedniej wizyty
  •  Najczęstsze zdarzenia
 •  9. Jaki raport zawiera listę stron witryny, które użytkownicy odwiedzili jako pierwsze?
  •  Zdarzenia > Strony
  •  Wszystkie strony
  •  Strony wyjścia
  •  Strony docelowe
 •  
 • 10. Którego raportu należy użyć, by sprawdzić, czy użytkownicy wychodzą z ważnych stron Twojej witryny?
 •  Raport Strony docelowe
 •  Raport Wszystkie strony
 •  Raport Strony wyjścia
 •  Raport Strony w sekcji Zdarzenia

TEST 4

 • 1. Jakie trzy tagi kampanii są wymagane przez Google Analytics do dokładnego śledzenia kampanii?
  •  Medium, źródło i treść
  •  Medium, źródło i kampania
  •  Kampania, treść i termin
  •  Źródło, treść i termin
 • 2. Które tagi są standardowymi parametrami kampanii Google Analytics?
  •  utm_adgroup
  •  utm_source
  •  utm_medium
  •  utm_content
 • 3. Jakie narzędzie pozwala szybko wygenerować tagi kampanii?
  •  Measurement Protocol
  •  Kreator segmentów
  •  Kreator adresów URL
  •  Selektor celów
 • 4. Jakie formaty można wykorzystać, by dodać do adresu URL niestandardowy parametr kampanii?
  •  www.googlemerchandisestore.com/?utm campaign = fallsale
  •  www.googlemerchandisestore.com/?utm_campaign=fallsale
  •  www.googlemerchandisestore.com/?utm_campaign=fall_sale
  •  www.googlemerchandisestore.com/?utm_campaign = fall sale
 • 5. Które z tych celów są celami w Google Analytics?
  •  Dokonanie zakupu
  •  Subskrypcja newslettera
  •  Przeprowadzenie skutecznego wyszukiwania w Google
  •  Przesłanie formularza zawierającego informacje kontaktowe
 • 6. Co jest wymagane do utworzenia celu w Google Analytics?
  •  Nazwa celu
  •  Typ celu
  •  Identyfikator celu
  •  Wizualizacja ścieżek do celu
 • 7. Jeśli sklep Google Merchandise Store ustawi cel adresu URL „/thankyou” oraz typ dopasowania „Zaczyna się od”, które z poniższych stron w witrynie www.googlemerchandisestore.com będą zliczane jako cele?
  •  /thankyou.html
  •  /thankyou.php
  •  /thankyou/receipt.php
  •  Wszystkie z powyższych możliwości
 • 8. W których usługach mogą reklamować się użytkownicy Google Ads?
  •  Wyszukiwarka Google
  •  Sieć reklamowa Google
  •  Campaign Manager
  •  Google AdSense
 • 9. Włączenie automatycznego tagowania:
  •  Dodaje tagi Analytics do adresów URL kampanii
  •  Dodaje tagi Google Ads do adresów URL kampanii
  •  Dodaje hiperlinki kampanii do stron witryny
  •  Dodaje kod śledzenia Analytics do stron witryny
 • 10. W jakim raporcie Google Ads w Google Analytics widać, które dostosowania stawek pozwoliły uzyskać większą liczbę konwersji?
  •  Kampanie
  •  Słowa kluczowe
  •  Dostosowania stawek
  •  Docelowe adresy URL

Pozostałe kursy z akademii Google Analytics

3 comments

 1. Gosia

  Bardzo dziękuję za stworzenie takiej formy pomocy „naukowej”, dzięki temu mogę przeanalizować popełnione błędy.

 2. Jak

  W tym starym analytics było wszystko ładniej pokazane. Teraz w tym 4 już jest bardzo duży problem z sensownym przedstawieniem danych na pierwszym panelu przeglądu. Dane są chaotyczne i dziwnie pokazywane, że trzeba szukać wszystkiego w jakiś znacznie bardziej skomplikowany sposób. Czy może można jakość ustawić widoki samodzielnie strony głównej a nie te domyślne chaotyczne.

  1. Remek

   No tak Universal był dla wielu bardziej przejrzysty. GA 4 to już temat definitywny więc trzeba się go nauczyć i oswoić z nim żyć 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *