Kursy, szkolenia

Pakiet Google Analytics 360 – pierwsze kroki

Google Analytics

Poniżej przedstawiamy kolejne testy z akademii google analytics tym razem przedstawiamy testy wraz z odpowiedziami z kursu google analytics 360. Poniższe odpowiedzi służą do sprawdzania swojej wiedzy i analizy swoich odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi nie służą jako przysłowiowa ściąga ponieważ brak odpowiednich umiejętności analitycznych i tak wyjdzie w praniu. Masz problem z którymś pytaniem sprawdź poniższe testy i odpowiedzi. Masz jakieś pytania lub wątpliwości co do poprawnych odpowiedzi napisz w komentarzu. Jeśli CI pomogliśmy napisz w komentarzu jeśli takich osób będzie więcej wrzucimy inne pomoce do kursów i szkoleń z różnych dziedzin marketingu online. 

TEST 1

 

 • 1. Które z poniższych funkcji są dostępne tylko w usługach Analytics 360? (zaznacz trzy odpowiedzi)

  •  Raport zbiorczy

  •  Tabele niestandardowe

  •  Ścieżki niestandardowe

  •  Wymiary i dane niestandardowe

 • 2. Która funkcja jest unikatowa dla usług objętych raportem zbiorczym?

  •  BigQuery Export

  •  Raport Właściwości źródła

  •  Raport Przepływ użytkowników

  •  Raport Statystyki odbiorców

 • 3. Które funkcje należy skonfigurować w widokach nowej usługi o pełnym zakresie? (zaznacz trzy odpowiedzi)

  •  Filtry

  •  Zdarzenia

  •  Wykluczenia parametrów zapytania z adresu URL

  •  Cele

 • 4. Które z poniższych stwierdzeń o ścieżkach niestandardowych są prawdziwe? (zaznacz trzy odpowiedzi)

  •  Ścieżki niestandardowe wykorzystują dane historyczne

  •  Ścieżki niestandardowe mogą się składać z dowolnej liczby etapów

  •  Etapy ścieżek niestandardowych mogą być tworzone na podstawie stron lub zdarzeń

  •  Pojedynczy etap może się składać z wielu reguł

 • 5. Jaki procent użytkowników na poniższej ścieżce niestandardowej opuścił ją między pierwszym a drugim etapem?

 •  94,88%

 •  5,12%

 •  26,78%

 •  69,47%

 • 6. Kiedy w raportach Analytics 360 występuje próbkowanie?

  •  Gdy raport zawiera wymiar o dużej mocy zbioru

  •  Gdy raport standardowy zawiera dane obejmujące okres dłuższy niż sześć miesięcy

  •  Gdy zapytanie doraźne przekracza wartość progową próbkowania sesji

  •  Gdy raport standardowy przekracza wartość progową próbkowania sesji

 • 7. Po czym można poznać, że raport przekroczył limit wierszy?

  •  Raport wyświetla komunikat, że nie został wygenerowany na podstawie wszystkich sesji

  •  W wymiarze podstawowym w raporcie pojawia się wiersz „(inne)”

  •  Wśród opcji eksportu pojawia się pozycja „Niespróbkowane raporty”

  •  W interfejsie nie można wyświetlić więcej niż 5000 wierszy

 • 8. Co należy do najważniejszych zalet tabel niestandardowych w porównaniu z niespróbkowanymi raportami?

  •  Tabele niestandardowe obsługują raporty analizy doraźnej dostępne w interfejsie Google Analytics

  •  Tabele niestandardowe umożliwiają wykorzystanie większej ilości niespróbkowanych danych historycznych

  •  Tabele niestandardowe mają wyższe limity wierszy niż niespróbkowane raporty

  •  Tabele niestandardowe mogą działać codziennie

TEST 2

 

 • 1. Co to jest BigQuery?

  •  Narzędzie do wizualizacji danych

  •  Hurtownia danych

  •  Dynamiczne narzędzie do optymalizacji

  •  Usługa przenoszenia danych

 • 2. Które z poniższych stwierdzeń opisują zalety korzystania z usługi BigQuery do analizowania danych Analytics 360? (zaznacz trzy odpowiedzi)

  •  Możliwość dostępu do danych na poziomie działania

  •  Możliwość wysyłania zapytań obejmujących niespróbkowane ścieżki użytkowników na stronach

  •  Możliwość szybkiego tworzenia łatwych do udostępniania paneli informacyjnych i wykresów

  •  Możliwość łączenia danych Analytics 360 z informacjami z innych źródeł

 • 3. Jakie cele raportowania można osiągnąć w BigQuery, ale nie w interfejsie Google Analytics? (zaznacz dwie odpowiedzi)

  •  Analizowanie i wizualizowanie wartości źródła/medium w przypadku wszystkich użytkowników witryny

  •  Raportowanie współczynników transakcji e-commerce w przypadku poszczególnych marek Twojej firmy

  •  Raportowanie ilości czasu między zdarzeniami zachodzącymi w wielu sesjach

  •  Raportowanie niespróbkowanych ścieżek do odsłon stron obserwowanych przez użytkowników.

 • 4. Co należy utworzyć przed zintegrowaniem BigQuery z Analytics 360?

  •  Tabelę danych

  •  Dysk Google

  •  BigQuery API

  •  Projekt w usłudze Google Cloud Platform

 • 5. Które z poniższych pól są dostępne w BigQuery, jeśli korzystasz ze schematu BigQuery Export?

  •  Wymiary niestandardowe, strona docelowa, liczba działań, identyfikator klienta

  •  Kliknięcia, wyświetlenia, liczba działań, identyfikator klienta

  •  Niestandardowe grupy kanałów, strona docelowa, czas spędzony na stronie

  •  Wymiary niestandardowe, liczba działań, identyfikator klienta

TEST 3

 

 • 1. Dlaczego liczba sesji DBM/CPM zarejestrowanych w raporcie Cały ruch > Źródło/Medium różni się od liczby sesji zarejestrowanych w raportach Pozyskiwanie > Google Marketing Platform > Display & Video 360? (zaznacz dwie odpowiedzi)

  •  Raport Cały ruch > Źródło/Medium nie obejmuje sesji po wyświetleniu

  •  Raport Cały ruch > Źródło/Medium korzysta z modelu atrybucji Google Analytics (modelu GA), a w raportach Pozyskiwanie > Google Marketing Platform > Display & Video 360 stosowany jest model atrybucji Campaign Manager (model CM)

  •  Raporty Cały ruch korzystają z zakresu dat ustawionego w Google Analytics, a raporty Pozyskiwanie > Google Marketing Platform > Display & Video 360 rejestrują sesje przez ustawiony okres ważności

  •  Raport Cały ruch > Źródło/Medium może być spróbkowany, a raporty Pozyskiwanie > Google Marketing Platform > Display & Video 360 są zawsze niespróbkowane

 • 2. Co symbolizuje ikona „oka” w krokach kanału Sieć reklamowa w raporcie Konwersje > Ścieżki wielokanałowe > Najważniejsze ścieżki konwersji?

  •  

  •  

  •  Interakcję po kliknięciu

  •  Wyświetlenie reklamy displayowej

  •  Interakcję opartą na danych

  •  Interakcję z reklamą offline

 • 3. Jakie rodzaje konwersji mogą być rejestrowane w raportach Konwersje > Ścieżki wielokanałowe po integracji z Campaign Manager, Display & Video 360 lub Search Ads 360? (zaznacz trzy odpowiedzi)

  •  Transakcje e-commerce i cele z Google Analytics

  •  Liczniki Floodlight

  •  Sprzedaż Floodlight

  •  Konwersje w Google Ads

 • 4. Jeśli Twoja usługa jest zintegrowana z usługami Display & Video 360 oraz Campaign Manager, i jeśli masz włączone automatyczne tagowanie, jakie będzie źródło/medium sesji pochodzących z Display & Video 360?

  •  dcm-dbm/cpm

  •  dfa-dbm/cpm

  •  dbm/cpm

  •  dfa/cpm

 • 5. Użytkownik widzi jedną z Twoich reklam z Campaign Managera. Następnego dnia wchodzi na Twoją stronę poprzez kampanię e-mailową. Jak jego sesja zostanie odnotowana w raporcie Campaign Manager > Kampanie?

  •  Sesja po kliknięciu

  •  Sesja po wyświetleniu

  •  Sesja po kliknięciu i sesja po wyświetleniu

  •  Ta sesja nie zostanie odnotowana w raporcie Campaign Manager > Kampanie

 • 6. Które z poniższych stwierdzeń opisują przyczyny rozbieżności w Google Analytics między kliknięciami z Campaign Managera a sesjami po kliknięciu z Campaign Managera? (zaznacz trzy odpowiedzi)

  •  Kliknięcia i wyświetlenia są importowane bezpośrednio z Campaign Managera, a sesje są odnotowywane, gdy użytkownik odwiedza stronę poprzez reklamę z kampanii Campaign Managera.

  •  Reklamodawca z Campaign Managera może przyciągać użytkowników do wielu usług internetowych.

  •  Włączona jest opcja „Zezwalaj na zastępowanie automatycznego tagowania (wartości DCLID) tagowaniem ręcznym (wartości UTM), aby umożliwić integrację raportów usług Campaign Manager oraz Display & Video 360”.

  •  Kliknięcia i sesje są inaczej rejestrowane w różnych systemach

TEST 4

 • 1. Z którego raportu skorzystasz, by dowiedzieć się, jaki udział w konwersjach mają interakcje w sieci reklamowej występujące na całej ścieżce do zakupu?

  •  Konwersje wspomagane

  •  Upływ czasu

  •  Długość ścieżki

  •  Zmiany w zachowaniu

 • 2. Gdzie w Google Analytics (po integracji z Campaign Managerem) możesz używać wymiarów Campaign Managera? (zaznacz trzy odpowiedzi)

  •  Segmenty niestandardowe

  •  Wymiary dodatkowe

  •  Raporty niestandardowe

  •  Wymiary niestandardowe

 • 3. Którą grupę danych w raporcie Pozyskanie > Campaign Manager > Kampanie należy wybrać, by zobaczyć porównanie sesji Google Analytics z wyświetleniami i kliknięciami z usługi Campaign Manager?

  •  Wykorzystanie witryny

  •  Kliknięcia

  •  Floodlight

  •  E-commerce

 • 4. Które z poniższych stwierdzeń opisują zalety korzystania z automatycznego tagowania po integracji z usługą Campaign Manager? (zaznacz trzy odpowiedzi)

  •  Dostępność dodatkowych wymiarów reklamowych

  •  Wyeliminowanie ryzyka związanego z błędami ręcznego tagowania

  •  Wyeliminowanie konieczności obsługiwania ręcznych tagów

  •  Zwiększenie częstotliwości aktualizacji danych

 • 5. Ustawienia której funkcji zmienisz w Google Analytics, jeśli wolisz obserwować wartości ręcznych tagów związane z ruchem z Campaign Managera?

  •  Zezwalaj na zastępowanie automatycznego tagowania (wartości DCLID) tagowaniem ręcznym (wartości UTM), aby umożliwić integrację raportów usług Campaign Manager oraz Display & Video 360

  •  Zezwalaj na zastępowanie automatycznego tagowania (wartości GCLID) tagowaniem ręcznym (wartości UTM), aby umożliwić integrację usług Google Ads i Search Ads 360

  •  Włącz integrację raportów usługi Campaign Manager

  •  Wyłącz dane o kosztach w integracji usługi Campaign Manager

TEST 5

 • 1. Załóżmy, że używamy standardowych definicji domyślnej grupy kanałów i automatycznego tagowania DCLID. W którym kanale pojawią się sesje z usługi Display & Video 360?

  •  Płatne wyniki wyszukiwania

  •  Referral

  •  Sieć reklamowa

  •  Direct

 • 2. Gdzie po integracji z Display & Video 360 można znaleźć raporty Display & Video 360 w Analytics 360?

  •  W menu po lewej stronie w sekcji „Dostosowanie”

  •  W menu po lewej stronie w sekcji „Pozyskiwanie” > „Google Marketing Platform”

  •  W obszarze Administracja w sekcji „Łączenie usług”

  •  Po wybraniu „Display & Video 360” w selektorze konta

 • 3. Których z poniższych elementów można używać w pojedynczym raporcie niestandardowym? (zaznacz dwie odpowiedzi)

  •  Wymiarów Strona docelowa i Reklamodawca DV360 (model GA)

  •  Wymiarów Strona docelowa i Reklamodawca DV360 (model CM)

  •  Wymiaru Źródło/Medium i wskaźnika Wyświetlenia DV360

  •  Wymiaru Nazwa kreacji DV360 (model CM) i wskaźnika Śr. czas trwania sesji

 • 4. Jak utworzyć w Google Analytics listy odbiorców na podstawie wymiarów Display & Video 360? (zaznacz dwie odpowiedzi)

  •  Tworząc listę odbiorców na podstawie istniejącego segmentu

  •  Klikając kolejno Administracja > Usługa > Definicje list odbiorców

  •  Tworząc listę odbiorców na podstawie filtra tabeli w raporcie Display & Video 360

  •  Importując do Google Analytics listę odbiorców z Display & Video 360

 • 5. Które z poniższych czynności można wykonać dzięki integracji z Display & Video 360? (zaznacz trzy odpowiedzi)

  •  Utworzyć listę remarketingową zawierającą użytkowników z „widocznymi” wyświetleniami, pochodzących z określonej witryny Display & Video 360.

  •  Utworzyć listę remarketingową zawierającą użytkowników, którzy przybyli z określonej witryny Display & Video 360 i dodali produkty do koszyka.

  •  Utworzyć listę remarketingową „podobnych odbiorców”, aby kierować reklamy na użytkowników z sesjami po kliknięciu, pozyskanych dzięki określonemu zamówieniu reklamowemu Display & Video 360.

  •  Utworzyć listę odbiorców na podstawie etapu ścieżki niestandardowej i udostępnić tę listę za pomocą Display & Video 360 do celów remarketingu.

TEST 6

 

 • 1. Które z poniższych stwierdzeń opisują zalety integracji raportów Search Ads 360? (zaznacz trzy odpowiedzi)

  •  Możliwość wykorzystania wymiarów Search Ads 360 w segmentach

  •  Dane Search Ads 360 są dostępne w raportach „Ścieżki wielokanałowe” i „Atrybucja”

  •  Dodatkowe raporty o ruchu z bezpłatnych wyników wyszukiwania

  •  Nowy zestaw raportów Search Ads 360 w sekcji Pozyskiwanie > Google Marketing Platform

 • 2. W której domyślnej grupie kanałów funkcja automatycznego tagowania będzie uwzględniać ruch z reklam Search Ads 360?

  •  Sieci społecznościowe

  •  Sieć reklamowa

  •  Płatne wyniki wyszukiwania

  •  Bezpłatne wyniki wyszukiwania

 • 3. Które z poniższych wartości służą do obliczania ROAS? (zaznacz dwie odpowiedzi)

  •  Marże

  •  Wydatki na reklamę

  •  Limity stawek

  •  Przychody

 • 4. Jakich raportów oraz danych Search Ads 360 użyjesz, aby dowiedzieć się, które ogólne słowa kluczowe zwiększają zainteresowanie witryną? (zaznacz dwie odpowiedzi)

  •  Współczynnik odrzuceń w raportach diagramów Search Ads 360

  •  Przychody w raportach kampanii Search Ads 360

  •  % nowych sesji w raportach słów kluczowych Search Ads 360

  •  Współczynnik odrzuceń w raportach słów kluczowych Search Ads 360

 • 5. Którego zestawu raportów użyjesz do wyświetlania szczegółowych wymiarów Google Ads, np. raportów o poszczególnych linkach do podstron, dostosowaniach stawek i wyszukiwanych hasłach?

  •  Raporty Pozyskiwanie > Google Ads

  •  Raporty Pozyskiwanie > Cały ruch

  •  Raporty Pozyskiwanie > Google Marketing Platform > Search Ads 360

  •  Taki poziom szczegółowości jest dostępny tylko w interfejsie użytkownika Google Ads.

TEST 7

 

1. Załóżmy, że redagujesz stronę poświęconą zachowaniu użytkowników online i jednym z Twoich celów jest zapewnienie maksymalnej ekspozycji reklam w witrynie. Na podstawie poniższej tabeli określ, które dane najlepiej wykorzystać do zmierzenia ekspozycji reklam w raporcie Zachowanie > Wydawca > Strony odsyłające wydawcy?

 

 

 

CTR

Przychody

% widocznych wyświetleń

Wyświetlenia

2. Jako wydawca zauważasz, że duża część wyświetleń z Google Ad Managera jest generowana przez niewielką grupę użytkowników. Przeciętny użytkownik Twojej strony generuje 15 wyświetleń z Ad Managera, ale użytkownicy z tej wartościowej grupy zwykle generują ponad 30 wyświetleń z Ad Managera. Postanawiasz utworzyć grupę odbiorców obejmującą tych użytkowników, a następnie udostępnić ją potencjalnym reklamodawcom w usłudze Ad Manager. Jakich reguł użyjesz, by utworzyć tę grupę odbiorców w Google Analytics?

 

Uwzględnisz użytkowników z liczbą wyświetleń z Ad Managera większą niż 29

Uwzględnisz użytkowników z liczbą kliknięć z Ad Managera większą niż 29

Uwzględnisz sesje z liczbą odsłon z Ad Managera generujących przychód większą niż 1

Uwzględnisz sesje z liczbą wyświetleń z Ad Managera większą niż 1

 

Pozostałe kursy z akademii Google Analytics

2 comments

 1. Google Analytics dla początkujących - Festinaseo.pl

  […] Google Analytics 360 Google Analytics Power Users Introduction to Data Studio Google Analytics dla zaawansowanych Podstawy Menedżera Tagów Tagged akademia google analytics, Google Analytics, Google Analytics dla początkujących, kurs google analytics, szkolenia google analytics […]

 2. Google Analytics dla zaawansowanych - Festinaseo.pl

  […] Google Analytics 360 Google Analytics Power Users Introduction to Data Studio Google Analytics dla poczatkujących Podstawy Menedżera Tagów Tagged akademia google analytics, Google Analytics, Google Analytics dla zaawansowanych, kurs google analytics, szkolenie google analytics […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *