Kursy, szkolenia

Podstawy Menedżera tagów Google

Google Analytics

Poniżej testy wraz z odpowiedziami dla kursu Podstawy Menedżera tagów Google, który znajduje się w akademii google analytics. Przedstawiamy wszystkie pytania wraz z poprawnymi odpowiedziami. 

Jeśli podoba Ci się nasza pomoc w kursach marketingu napisz w komentarzu a my postaramy dodać inne materiały na kursy czy szkolenia z marketingu online.

Sprawdź nasze pozostałe wpisy w których przedstawiamy odpowiedzi na pozostałe kursy i szkolenia z akademii google analytics.

TEST 1

1. W jaki sposób Menedżer tagów Google ułatwia zarządzanie witryną?

 •  Dzięki uproszczeniu i przyspieszeniu wdrażania tagów

 •  Dzięki umożliwieniu określenia warunków uruchamiania tagów

 •  Dzięki zarządzaniu wieloma tagami.

 •  Zwiększa zasięg wśród odbiorców

2. Czy Menedżera tagów Google można używać wyłącznie do zarządzania tagami Google?

 •  Prawda

 •  Fałsz

3. Jakie są zalecenia podczas przygotowywania planu implementacji tagów?

 •  Należy ustalić, które dotychczasowe tagi w witrynie możesz przenieść do Menedżera tagów

 •  Zdecydować, które wartości statyczne i dynamiczne mają być przekazywane z witryny

 •  Należy wybrać tagi, które umożliwią gromadzenie potrzebnych danych

 •  Należy określić, które konto Menedżera tagów trzeba połączyć z Google Analytics

4. Którego tagu Menedżera tagów należy użyć, aby śledzić dane i wymiary w Google Analytics?

 •  Tagu licznikowego DoubleClick Floodlight

 •  Tagu śledzenia konwersji Google Ads

 •  Tagu remarketingowego Google Ads

 •  Tagu Google Analytics Wyświetlenie strony

5. Co znajduje się w kontenerze Menedżera tagów?

 •  Grupa obejmująca wszystkie konta Menedżera tagów

 •  Kolekcja zmiennych zdefiniowanych w Menedżerze tagów

 •  Obiekt kodu JavaScript przechowujący dane przekazane z witryny

 •  Kolekcja tagów witryny i reguł

6. Co to jest „fragment kodu kontenera” w Menedżerze tagów?

 •  Kod JavaScript umieszczany na wszystkich stronach witryny

 •  Obiekt kodu JavaScript przechowujący dane przekazane z witryny

 •  Kolekcja tagów witryny i reguł

 •  Kod śledzenia Analytics

7. Które z poniższych działań można wykonać, używając konta Menedżera tagów?

 •  Zarządzać tagami wielu witryn

 •  Zarządzać uprawnieniami użytkowników na koncie Google Analytics

 •  Połączyć wiele kont Menedżera tagów z jednym kontem Google

 •  Kontrolować uprawnienia dostępu do konta Menedżera tagów

8. Co to jest „reguła” w Menedżerze tagów?

 •  Reguła określa, jakie zdarzenia są uruchamiane w witrynie.

 •  Reguła to utworzenie wystąpienia warstwy danych

 •  Reguła uruchamia tag w odpowiedzi na zdarzenie w witrynie

 •  Reguła służy do publikowania tagów w witrynie

9. Z jakich trzech części składa się reguła w Menedżerze tagów?

 •  Zmienne, operatory i wartości.

 •  Operatory, tagi i zmienne

 •  Zmienne, operatory i warstwa danych

 •  Tagi, wartości i metoda przekazywania

10. Jak włączyć wbudowaną zmienną w Menedżerze tagów?

 •  Należy opublikować wbudowaną zmienną w obszarze Opublikuj teraz.

 •  Należy utworzyć zmienną zdefiniowaną przez użytkownika na karcie Zmienne

 •  Należy wybrać wbudowaną zmienną na karcie Zmienne

 •  Należy odznaczyć wbudowaną zmienną na karcie Zmienne

TEST II

1. Co należy skonfigurować podczas pierwszego logowania w Menedżerze tagów Google?

 •  Konto Google Analytics

 •  Konto Menedżera tagów

 •  Warstwę danych

 •  Śledzenie w wielu domenach

2. Gdzie w Menedżerze tagów Google znajdziesz kod kontenera?

 •  W wyskakującym okienku po utworzeniu konta i kontenera

 •  W sekcji „Konta” po kliknięciu kontenera

 •  W sekcji „Administracja” po wybraniu kontenera i kliknięciu „Zainstaluj Menedżera tagów Google”

 •  W sekcji „Wersje” po kliknięciu tagu

3. Którego formatu identyfikatora śledzenia należy użyć podczas konfigurowania tagu Wyświetlenie strony w Analytics?

 •  UA-123456-7

 •  123456

 •  123456-7

 •  UA-123456

4. Jakiego rodzaju zmiennej należy użyć, aby skonfigurować przeznaczoną do wielokrotnego użycia zmienną identyfikatora usługi Google Analytics?

 •  Zdefiniowanej przez użytkownika zmiennej typu Stała

 •  Zdefiniowanej przez użytkownika zmiennej warstwy danych

 •  Wbudowanej zmiennej Zdarzenie

 •  Wbudowanej zmiennej Klasy kliknięcia

 • 5. Jakie korzyści wiążą się z używaniem warstwy danych w Menedżerze tagów?

 •  Pisanie i edytowanie kodu w interfejsie GTM

 •  Przekazywanie danych do aplikacji innych firm

 •  Uruchamianie tagów na podstawie danych

 •  Automatyczne szyfrowanie danych

6. Gdzie w kodzie witryny należy umieścić obiekt warstwy danych?

 •  Przed fragmentem kodu kontenera

 •  Po fragmencie kodu kontenera

 •  W obrębie fragmentu kodu kontenera

 •  Pod koniec kodu HTML

7. Jak wygląda struktura zmiennych w warstwie danych?

 •  Jako pliki cookie kodu JavaScript

 •  Jako typy zmiennych

 •  Jako kontenery

 •  Jako pary klucz-wartość

8. Skąd można czerpać informacje umieszczane w warstwie danych?

 •  Wstępne wypełnianie warstwy danych wartościami podczas wczytywania strony za pomocą kodu JavaScript

 •  Przekazywanie informacji do warstwy danych za pomocą Google Analytics

 •  Przekazywanie informacji do warstwy danych za pomocą Google Analytics

 •  Przekazywanie wartości ze strony internetowej do warstwy danych za pomocą kodu JavaScript

9. Zmienne warstwy powielają się automatycznie na stronach

 •  Prawda

 •  Fałsz 


 

TEST III

1. Co należy skonfigurować, aby przekazywać wartości statyczne z witryny do wymiarów niestandardowych Google Analytics za pomocą warstwy danych?

 •  Niestandardowy segment

 •  Warstwę danych ? ( trzeba dodać warstwę danych do strony „miejsca docelowe”)

 •  Zmienną warstwy danych (1)

 •  Tag Google Analytics z wymiarem niestandardowym (konfiguracja: admin – property – custom definitions – custom dimension – utworzone – wyświetli się fragment kodu (zawiera numer wymiaru – niezbędny do zmapowania tagu analytics „wyś strony” z odpowiednimi wym. niestan.)

2. Na co pozwala metoda przekazywania („push”) w warstwie danych?

 •  Na przekazywanie danych z Google Analytics do witryny

 •  Na przekazywanie danych z witryny do warstwy danych

 •  Na przekazywanie danych z Google Ads do warstwy danych

 •  Na przekazywanie danych z jednego konta Menedżera tagów na inne

3. Co należy skonfigurować, aby przekazywać wartości dynamiczne z witryny do niestandardowych danych Google Analytics za pomocą warstwy danych?

 •  Regułę

 •  Warstwę danych? ( dodanie do danej strony (np. zakup) – strona podziękowania kodu warstwy danych, który przekaze łączna wartość wycieczki z url-a do warstwy danych) (napisanie kodu java, który będzie wyodrębniał cene z urla za pomca zmiennej „x” – tripPrice i dalej przekazywał do warstwy danych)

 •  Zmienną warstwy danych

 •  Tag Google Analytics z niestandardowymi danymi (jak w pyt 1.)

4. Co należy dodać w Menedżerze tagów do tagu Analytics Wyświetlenie strony, aby za jego pomocą wysyłać dane wymiaru niestandardowego?

 •  Identyfikator konta Menedżera tagów

 •  Identyfikator usługi Analytics

 •  Metodę przekazywania JavaScript

 •  Numer indeksu wymiaru niestandardowego

5. Co należy dodać w Menedżerze tagów do tagu Analytics Wyświetlenie strony, aby za jego pomocą wysyłać dane niestandardowe?

 •  Identyfikator konta Menedżera tagów

 •  Identyfikator usługi Analytics

 •  Metodę przekazywania JavaScript

 •  Numer indeksu niestandardowych danych

6. Jaki typ zdarzenia należy wybrać, by śledzić kliknięcia przycisków za pomocą reguły zdarzenia?

 •  Kliknięcie

 •  Formularz

 •  Wyświetlenie strony

 •  Zmiana w historii

7. Jakie działania w witrynie mogą wyzwolić tag zdarzenia Google Analytics w Menedżerze tagów?

 •  Kliknięcia przycisku Prześlij

 •  Kliknięcia przycisku Odtwórz wideo

 •  Wybór pozycji w menu

 •  Zamknięcie strony

8. Jakiego rodzaju zmiennej zdefiniowanej przez użytkownika należy użyć do śledzenia adresu URL strony internetowej w Menedżerze tagów?

 •  Zmiennej Ścieżka strony

 •  Zmiennej URL

 •  Zmiennej Klasy kliknięć

 •  Elementu DOM

9. Jakiego typu zmiennej Menedżera tagów należy użyć, aby śledzić jedynie część adresu URL po znaku #?

 •  Portu adresu URL

 •  Zapytania adresu URL

 •  Fragmentu adresu URL

 •  Ścieżki adresu URL

10. Którą zmienną wbudowaną należy wybrać, by zdefiniować regułę zdarzenia na podstawie klasy przycisku Prześlij?

 •  Wbudowanej zmiennej Zdarzenie

 •  Wbudowanej zmiennej Element

 •  Wbudowanej zmiennej Klasy kliknięcia

 •  Wbudowanej zmiennej Cel kliknięcia


TEST IV

1. Jakie dane z konta Google Ads są potrzebne, by utworzyć tag śledzenia konwersji Google Ads w Menedżerze tagów?

 •  Numer konta Google Ads

 •  Etykietę konwersji

 •  Identyfikator konwersji

 •  Właściwość konwersji

2. Co należy umieścić w polu Wartość konwersji, aby dynamicznie pobierać wartości konwersji powiązanych z tagiem Google Ads?

 •  Wbudowaną zmienną Strona odsyłająca, rejestrującą URL-e konwersji

 •  Zdefiniowaną przez użytkownika zmienną rejestrującą kwotę konwersji

 •  Podaną w Analytics medianę wydatków użytkownika

 •  Szacowaną wysokość wydatków użytkowników podaną przez zmienną Analytics, która rejestruje adresy URL konwersji

3. Jakie informacje są używane w remarketingu dynamicznym Google Analytics do wyświetlania użytkownikom strony reklam związanych z treściami, którymi byli wcześniej zainteresowani?

 •  Atrybuty działania i sesji zbierane w warstwie danych

 •  Z informacji o produktach, którym użytkownik dał +1 w Google Plus

 •  Z danych użytkownika zapisanych w pliku cookie Analytics

 •  Atrybuty działania i sesji zbierane w Google Ads

4. Gdzie należy włączyć zbieranie danych w ramach Funkcji reklamowych w celu skonfigurowania remarketingu dynamicznego w Menedżerze tagów?

 •  W ustawieniach administratora konta Google Ads

 •  W ustawieniach administratora konta Analytics

 •  W ustawieniach administratora konta Menedżera tagów

 •  W panelu Menedżera tagów

5. Czego potrzebuje Google Ads, by wygenerować reklamy dynamiczne na podstawie wcześniejszych interakcji użytkownika z produktami i usługami na stronie?

 •  Z plików cookie przeglądarki

 •  Z metod kodu JavaScript

 •  Z atrybutów dynamicznych

 •  Z profili użytkowników

6. Gdzie znajdziesz listę atrybutów branżowych wykorzystywanych w remarketingu dynamicznym?

 •  W Centrum pomocy Google Analytics

 •  W obszarze Administracja w Google Analytics

 •  W obszarze Administracja w Menedżerze tagów

 •  W obszarze Administracja w Google Ads

7. Jaką zmienną należy skonfigurować w Menedżerze tagów na potrzeby remarketingu dynamicznego, aby zbierać informacje w warstwie danych?

 •  Zmienną typu Stała

 •  Zmienną warstwy danych

 •  Zmienną Google Ads

 •  Zmienną Zdarzenie

8. Co należy skonfigurować w Google Analytics, aby na potrzeby remarketingu dynamicznego zbierać informacje z warstwy danych i przesyłać je do AdWords?

 •  Zmienną typu Stała

 •  Zmienną warstwy danych

 •  Zmienną Google Ads

 •  Zmienną Zdarzenie

9. Jakiego typu śledzenia Analytics należy użyć, aby w remarketingu dynamicznym korzystać z warstwy danych do zbierania informacji o dodaniu przez użytkownika produktu do koszyka bez odświeżania strony?

 •  Wyświetlenie strony

 •  Zdarzenie

 •  Transakcja

 •  Społecznościowe

10. Jeśli chcesz na potrzeby remarketingu dynamicznego ustawić uruchamianie tagu na określonej stronie, jakie powinno być ustawienie zmiennej reguły?

 •  URL strony

 •  Strona odsyłająca

 •  Klasy kliknięcia

 •  Nazwa hosta strony


Pozostałe kursy z akademii Google Analytics

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *