Google Analytics dla zaawansowanych

Google Analytics dla zaawansowanych

Poniżej przedstawiamy 4 testy z egzaminu google analytics dla zaawansowanych wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi służą do przeanalizowania swoich wątpliwości i uzupełnienie własnej wiedzy. Odpowiedzi nie podajemy jako ściągi ponieważ brak umiejętności bardzo szybko zweryfikuje życie.

TEST 1

 • 1. Jeśli zainstalujesz ten sam domyślny kod śledzenia na stronach w różnych domenach, Analytics będzie zliczać użytkowników i sesje osobno dla każdej domeny.
  •  Prawda
  •  Fałsz
 • 2. Jaką nazwę nosi w Google Analytics adres URL, który przekazuje parametry danych do raportowania?
  •  Tag
  •  Działanie
  •  Wymiar
  •  Dane
 • 3. Kiedy kod śledzenia Analytics wysyła do Google Analytics działanie związane z wyświetleniem strony?
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik kliknie film
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik doda pozycję do koszyka
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik przeprowadza wyszukiwanie w witrynie
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik wczytuje stronę internetową
 • 4. Kiedy kod śledzenia Analytics wysyła działanie związane ze zdarzeniem?
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik wykonuje działanie objęte śledzeniem odsłon
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik dokona rezerwacji w witrynie turystycznej
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik doda zdarzenie do kalendarza
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik wykonuje działanie objęte śledzeniem zdarzeń
 • 5. Z czego Google Analytics korzysta przy rozróżnianiu nowych i powracających użytkowników?
  •  Plik cookie przeglądarki
  •  Sztuczna inteligencja
  •  Przypisywany losowo unikalny identyfikator
  •  Sekwencyjny unikalny identyfikator
 • 6. Co się stanie, gdy użytkownik usunie z przeglądarki plik cookie Analytics?
  •  Analytics powiadomi użytkownika, że musi utworzyć nowy plik cookie Analytics
  •  Usługa Analytics nie będzie mogła powiązać danych o zachowaniu użytkownika z danymi zebranymi wcześniej przez kod śledzenia
  •  Po kolejnym wczytaniu strony objętej śledzeniem Analytics utworzy nowy unikalny identyfikator
  •  Usługa Analytics automatycznie rozpozna powracających użytkowników
 • 7. Domyślnie Google Analytics rozpoznaje powracających użytkowników, którzy na przestrzeni wielu sesji korzystają z różnych przeglądarek i urządzeń.
  •  Prawda
  •  Fałsz
 • 8. Po ilu minutach domyślnie kończy się sesja w Google Analytics?
  •  5
  •  15
  •  30
  •  60
 • 9. Jakiej funkcji należy użyć, by wysyłać do Google Analytics dane z dowolnego urządzenia połączonego z internetem, np. punktu sprzedaży w sklepie?
  •  Import danych
  •  Pliki cookie przeglądarki
  •  Protokołu sieciowego
  •  Measurement Protocol
 • 10. Jeśli cel zdarzenia to „odtworzenie filmu”, to ile konwersji celu zarejestruje Google Analytics, jeśli ten sam film zostanie odtworzony trzy razy w trakcie tej samej sesji?
  •  1
  •  2
  •  3
  •  4
 • 11. Które opcje są typami celów w Google Analytics?
  •  Miejsce docelowe
  •  Koszyk
  •  Strony/ekrany na sesję
  •  Czas trwania
 • 12. Jeśli dane zostały wykluczone z widoku za pomocą filtra, można je przywrócić w ciągu trzydziestu dni.
  •  Prawda
  •  Fałsz
 • 13. Których zakresów można użyć w przypadku wymiarów i danych?
  •  Zakres na poziomie zdarzenia, sesji lub transakcji
  •  Zakres na poziomie lokalizacji, czasu trwania lub użytkownika
  •  Zakres na poziomie działania, sesji lub użytkownika
  •  Zakres na poziomie zdarzenia, czasu trwania lub transakcji
 • 14. Jaka jest kolejność działań podczas definiowania planu pomiarów?
  •  Cele biznesowe > kluczowe wskaźniki skuteczności > kluczowe działania
  •  Kluczowe wskaźniki skuteczności > kluczowe działania > cele biznesowe
  •  Kluczowe działania > kluczowe wskaźniki skuteczności > cele biznesowe
  •  Cele biznesowe > kluczowe działania > kluczowe wskaźniki skuteczności
 • 15. Makrokonwersje w planie pomiarów to:
  •  Dane używane do mierzenia sukcesu firmy
  •  Najważniejsze czynności wykonywane przez użytkowników witryny, które realizują określone cele biznesowe
  •  Dodatkowe czynności wykonywane w witrynie przez użytkowników, które prowadzą do głównych czynności
  •  Lista skrótów klawiszowych do wykonywania zadań pomiarowych w Google Analytics

TEST 2

 • 1. Jaką funkcję musisz skonfigurować, jeśli w ramach tej samej usługi w Google Analytics chcesz zbierać dane o dwóch witrynach mających różne adresy URL?
  •  Filtry zaawansowane
  •  Śledzenie w wielu domenach
  •  Śledzenie zdarzeń
  •  Wymiary niestandardowe
 • 2. Filtry widoku można stosować wstecznie do dowolnych danych, które zostały już przetworzone.
  •  Prawda
  •  Fałsz
 • 3. Jaki filtr zastosujesz, by wyświetlić w widoku danych tylko dane o użytkownikach ze Stanów Zjednoczonych i Kanady?
  •  Filtr 1: uwzględnij Stany Zjednoczone > Filtr 2: uwzględnij Kanada
  •  Filtr 1: uwzględnij Kanada > Filtr 2: uwzględnij Stany Zjednoczone
  •  Filtr 1: uwzględnij Stany Zjednoczone i Kanada
  •  Filtr 1: wyklucz Europa i Azja
 • 4. Jaką funkcję Google Analytics musisz skonfigurować, by wyświetlać w raportach dane według różnych kategorii użytkowników, np. z podziałem na Brąz, Złoto i Platynę?
  •  Śledzenie zdarzeń
  •  Dane niestandardowe
  •  Wymiar niestandardowy
  •  Niestandardowy filtr
 • 5. Co dane muszą mieć wspólnego z wymiarami, by można było je powiązać?
  •  Utworzone przez tę samą osobę
  •  Ta sama data utworzenia
  •  Ten sam widok danych
  •  Ten sam zakres
 • 6. Jaki zakres musisz zastosować, jeśli chcesz utworzyć wymiar niestandardowy, by analizować stan członkostwa użytkownika (na przykład jego poziom nagrody)?
  •  Działanie
  •  Produkt
  •  Sesja
  •  Użytkownik
 • 7. W których raportach można stosować wymiary niestandardowe?
  •  Jako wymiary główne w standardowych raportach
  •  Jako wymiary dodatkowe w standardowych raportach
  •  Jako wymiary główne w niestandardowych raportach
  •  Jako dane niestandardowe w niestandardowych raportach
 • 8. Na jakie dane wpływa aktywny wymiar niestandardowy?
  •  Dane zebrane przed zastosowaniem wymiaru niestandardowego
  •  Dane zebrane po zastosowaniu wymiaru niestandardowego
  •  Wszystkie dane usługi
  •  Żadne dane usługi
 • 9. Której funkcji użyjesz, by policzyć komentarze dodane przez użytkowników na stronie w witrynie?
  •  Niestandardowy filtr
  •  Wymiar niestandardowy
  • Dane niestandardowe
  •  Alert niestandardowy
 • 10. Jakich zakresów mogą używać dane niestandardowe?
  •  Działanie
  •  Produkt
  •  Sesja
  •  Użytkownik
 • 11. Które cztery parametry służące do raportowania możesz uwzględnić w działaniu związanym ze zdarzeniem?
  •  Kategoria, Działanie, Etykieta, Całkowita liczba zdarzeń
  •  Kategoria, Działanie, Etykieta, Unikalne zdarzenia
  •  Kategoria, Działanie, Etykieta, Wartość
  •  Zdarzenie, Kategoria, Działanie, Etykieta
 • 12. Ile unikalnych zdarzeń zostanie naliczone, gdy użytkownik obejrzy trzy razy podczas jednej sesji film z włączonym śledzeniem zdarzeń?
  •  0
  •  K1
  •  K2
  •  3

TEST 3

 • 1. Dane której z poniższych grup możesz analizować po zastosowaniu segmentów w raportach?
  •  Użytkownicy w wieku 25–34 lata, którzy mieli w przeglądarce ustawiony język hiszpański
  •  Użytkowników, którzy po wyświetleniu strony obejrzeli film
  •  Użytkowników, którzy weszli w interakcję z profilem firmy w mediach społecznościowych lub zareagowali na kampanię e-mailową
  •  Użytkownicy, którzy mają dzieci poniżej 18 roku życia
 • 2. Których kryteriów możesz używać do tworzenia segmentów niestandardowych?
  •  Wymiary
  •  Dane
  •  Daty sesji
  •  Sekwencje działań użytkowników
 • 3. Ile segmentów można zastosować jednocześnie?
  •  1
  •  2
  •  3
  •  4
 • 4. Segmenty są stosowane przed próbkowaniem, więc dane poddane segmentowaniu nie będą objęte próbkowaniem.
  •  Prawda
  •  Fałsz
 • 5. Który raport pokazuje dane posegmentowane według kanału?
  •  Segmentacja
  •  Źródło/medium
  •  Kanały
  •  Atrybucja
 • 6. W którym kanale jest grupowany ruch z kampanii Google Ads oraz Google Marketing Platform wyświetlanych w sieci reklamowej Google?
  •  Płatne wyniki wyszukiwania
  •  Bezpłatne wyniki wyszukiwania
  •  Direct
  •  Sieć reklamowa
 • 7. Który raport zawiera informacje o stronach z największym natężeniem ruchu i najwyższym poziomem zaangażowania?
  •  Raport Aktywni użytkownicy
  •  Raport Zaangażowanie
  •  Raport Wszystkie strony
  •  Raport Częstotliwość i czas od poprzedniej wizyty
 • 8. Do którego źródła Google Analytics przypisze wszystkie udziały w konwersji w modelu atrybucji „ostatniego kliknięcia”?
  •  Pierwsze działanie marketingowe
  •  Ostatnie działanie marketingowe
  •  Pojedyncza konwersja wspomagana
  •  Wszystkie konwersje wspomagane
 • 9. Do których kanałów mogą przypisywać konwersje raporty Ścieżki wielokanałowe?
  •  Witryny odsyłające
  •  Płatne i bezpłatne wyniki wyszukiwania
  •  Kampanie niestandardowe
  •  Kanały telewizyjne
 • 10. Jak Google Analytics zakwalifikuje kanał, który miał udział w konwersji przed ostateczną interakcją?
  •  Główna konwersja
  •  Konwersja wspomagana
  •  Atrybucja przedostatniego kliknięcia
  •  Atrybucja ostatniego kliknięcia
 • 11. Jaki raport zawiera listę użytkowników, którzy rozpoczęli sesje w witrynie w okresie 1 dnia, 7 dni, 14 dni lub 30 dni?
  •  Raport Eksplorator użytkownika
  •  Raport Aktywni użytkownicy
  •  Raport Przepływ użytkowników
  •  Raport Zachowanie ogółem
 • 12. Który raport grupuje odbiorców według daty pozyskania, a następnie porównuje dane o ich zachowaniu w kolejnych tygodniach?
  •  Raport Zachowanie ogółem
  •  Raport Aktywni użytkownicy
  •  Raport Przepływ użytkowników
  •  Raport Analiza kohortowa
 • 13. Jakie możliwości oferują raporty niestandardowe?
  •  Używanie wielu wymiarów naraz w tym samym raporcie
  •  Tworzenie raportów z niestandardowymi danymi
  •  Używanie wymiaru niestandardowego jako wymiaru głównego
  •  Tworzenie raportów z atrybucją opartą na danych
 • 14. W jakiego typu raporcie niestandardowym znajdziesz statyczną, możliwą do sortowania tabelę z wierszami danych?
  •  Eksplorator
  •  Tabela kartotekowa
  •  Nakładka mapy
  •  Tabela przestawna
 • 15. Co uniemożliwi wyświetlanie danych w raporcie niestandardowym
  •  Zastosowanie filtra, który odfiltruje wszystkie dane
  •  Nieudostępnienie raportu niestandardowego użytkownikom korzystającym z tego samego widoku danych
  •  Uwzględnienie w raporcie wymiarów i danych mających różne zakresy
  •  Zastosowanie w raporcie niestandardowym zbyt wielu wymiarów

TEST 4

 • 1. Co nazywamy „remarketingiem” w Google Analytics?
  •  Konwersje zrealizowane przez użytkowników, którzy odwiedzają witrynę po raz pierwszy
  •  Wyświetlanie użytkownikom reklam kierowanych, by ponownie przyciągnąć ich do witryny i zachęcić do zrealizowania konwersji
  •  Gdy Google Analytics nie może rozróżnić nowych użytkowników, ponieważ usunęli oni swoje pliki cookie przeglądarki
  •  Gdy użytkownik kupuje oferowany przez Ciebie produkt u konkurencji
 • 2. Co trzeba włączyć najpierw, by korzystać z remarketingu w Google Analytics?
  •  Funkcje raportowania o reklamach
  •  Dane demograficzne i zainteresowania
  •  Połączenie z kontem Google Ads lub Display & Video 360
  •  Wymiar niestandardowy
 • 3. Które grupy odbiorców remarketingu można zdefiniować w Google Analytics?
  •  Użytkownicy, którzy odwiedzili określoną stronę w witrynie
  •  Użytkownicy, którzy odtworzyli film w witrynie
  •  Użytkownicy, którzy posługują się określonym językiem
  •  Użytkownicy, którzy szukali produktu w wyszukiwarce Google
 • 4. Wskaż usługi Google, w których można wyświetlać trafne reklamy dzięki remarketingowi.
  •  Sieć reklamowa Google
  •  Witryny Google
  •  Aplikacje mobilne
  •  Wyszukiwarka Google
 • 5. Ile wynosi maksymalny czas trwania członkostwa użytkownika w grupie odbiorców remarketingu?
  •  120 dni
  •  180 dni
  •  365 dni
  •  540 dni
 • 6. Jakich danych Google Analytics można użyć do zdefiniowania odbiorców remarketingu?
  •  Zdefiniowany wstępnie segment
  •  Niestandardowy segment
  •  Adres e-mail użytkownika
  •  Użytkownicy, którzy nigdy nie odwiedzili Twojej witryny
 • 7. Ilu plików cookie użytkowników wymaga lista odbiorców, by można ją było wykorzystać do wyświetlania reklam remarketingowych Google Ads w wyszukiwarce?
 •  100
 •  1000
 •  2000
 •  5000
 • 8. Dla jakich użytkowników możesz stosować remarketing dynamiczny, by ponownie przyciągnąć ich do witryny?
  •  Użytkownicy, którzy zamieścili pozytywną opinię o produkcie
  •  Użytkownicy, którzy wyświetlili stronę wyników wyszukiwania w witrynie
  •  Użytkownicy, którzy wyświetlali strony ze szczegółowymi informacjami o produktach
  •  Użytkownicy, którzy porzucili koszyk z produktami
 • 9. Z czym należy połączyć konto Google Ads, aby skonfigurować remarketing dynamiczny w przypadku firmy z branży handlu detalicznego?
  •  Google Search Center
  •  Google Analytics Center
  •  Google Merchant Center
  •  Centrum pomocy Google
 • 10. Co należy utworzyć w Google Analytics, by skonfigurować remarketing dynamiczny?
  •  Niestandardowy segment
  •  Dane niestandardowe
  •  Wymiar niestandardowy
  •  Raport niestandardowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *