Kursy, szkolenia

Google Analytics dla zaawansowanych

Google Analytics

Poniżej przedstawiamy 4 testy z egzaminu google analytics dla zaawansowanych wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi służą do przeanalizowania swoich wątpliwości i uzupełnienie własnej wiedzy. Odpowiedzi nie podajemy jako ściągi ponieważ brak umiejętności bardzo szybko zweryfikuje życie.

TEST 1

 • 1. Jeśli zainstalujesz ten sam domyślny kod śledzenia na stronach w różnych domenach, Analytics będzie zliczać użytkowników i sesje osobno dla każdej domeny.
  •  Prawda
  •  Fałsz
 • 2. Jaką nazwę nosi w Google Analytics adres URL, który przekazuje parametry danych do raportowania?
  •  Tag
  •  Działanie
  •  Wymiar
  •  Dane
 • 3. Kiedy kod śledzenia Analytics wysyła do Google Analytics działanie związane z wyświetleniem strony?
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik kliknie film
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik doda pozycję do koszyka
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik przeprowadza wyszukiwanie w witrynie
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik wczytuje stronę internetową
 • 4. Kiedy kod śledzenia Analytics wysyła działanie związane ze zdarzeniem?
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik wykonuje działanie objęte śledzeniem odsłon
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik dokona rezerwacji w witrynie turystycznej
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik doda zdarzenie do kalendarza
  •  Za każdym razem, gdy użytkownik wykonuje działanie objęte śledzeniem zdarzeń
 • 5. Z czego Google Analytics korzysta przy rozróżnianiu nowych i powracających użytkowników?
  •  Plik cookie przeglądarki
  •  Sztuczna inteligencja
  •  Przypisywany losowo unikalny identyfikator
  •  Sekwencyjny unikalny identyfikator
 • 6. Co się stanie, gdy użytkownik usunie z przeglądarki plik cookie Analytics?
  •  Analytics powiadomi użytkownika, że musi utworzyć nowy plik cookie Analytics
  •  Usługa Analytics nie będzie mogła powiązać danych o zachowaniu użytkownika z danymi zebranymi wcześniej przez kod śledzenia
  •  Po kolejnym wczytaniu strony objętej śledzeniem Analytics utworzy nowy unikalny identyfikator
  •  Usługa Analytics automatycznie rozpozna powracających użytkowników
 • 7. Domyślnie Google Analytics rozpoznaje powracających użytkowników, którzy na przestrzeni wielu sesji korzystają z różnych przeglądarek i urządzeń.
  •  Prawda
  •  Fałsz
 • 8. Po ilu minutach domyślnie kończy się sesja w Google Analytics?
  •  5
  •  15
  •  30
  •  60
 • 9. Jakiej funkcji należy użyć, by wysyłać do Google Analytics dane z dowolnego urządzenia połączonego z internetem, np. punktu sprzedaży w sklepie?
  •  Import danych
  •  Pliki cookie przeglądarki
  •  Protokołu sieciowego
  •  Measurement Protocol
 • 10. Jeśli cel zdarzenia to „odtworzenie filmu”, to ile konwersji celu zarejestruje Google Analytics, jeśli ten sam film zostanie odtworzony trzy razy w trakcie tej samej sesji?
  •  1
  •  2
  •  3
  •  4
 • 11. Które opcje są typami celów w Google Analytics?
  •  Miejsce docelowe
  •  Koszyk
  •  Strony/ekrany na sesję
  •  Czas trwania
 • 12. Jeśli dane zostały wykluczone z widoku za pomocą filtra, można je przywrócić w ciągu trzydziestu dni.
  •  Prawda
  •  Fałsz
 • 13. Których zakresów można użyć w przypadku wymiarów i danych?
  •  Zakres na poziomie zdarzenia, sesji lub transakcji
  •  Zakres na poziomie lokalizacji, czasu trwania lub użytkownika
  •  Zakres na poziomie działania, sesji lub użytkownika
  •  Zakres na poziomie zdarzenia, czasu trwania lub transakcji
 • 14. Jaka jest kolejność działań podczas definiowania planu pomiarów?
  •  Cele biznesowe > kluczowe wskaźniki skuteczności > kluczowe działania
  •  Kluczowe wskaźniki skuteczności > kluczowe działania > cele biznesowe
  •  Kluczowe działania > kluczowe wskaźniki skuteczności > cele biznesowe
  •  Cele biznesowe > kluczowe działania > kluczowe wskaźniki skuteczności
 • 15. Makrokonwersje w planie pomiarów to:
  •  Dane używane do mierzenia sukcesu firmy
  •  Najważniejsze czynności wykonywane przez użytkowników witryny, które realizują określone cele biznesowe
  •  Dodatkowe czynności wykonywane w witrynie przez użytkowników, które prowadzą do głównych czynności
  •  Lista skrótów klawiszowych do wykonywania zadań pomiarowych w Google Analytics

TEST 2

 • 1. Jaką funkcję musisz skonfigurować, jeśli w ramach tej samej usługi w Google Analytics chcesz zbierać dane o dwóch witrynach mających różne adresy URL?
  •  Filtry zaawansowane
  •  Śledzenie w wielu domenach
  •  Śledzenie zdarzeń
  •  Wymiary niestandardowe
 • 2. Filtry widoku można stosować wstecznie do dowolnych danych, które zostały już przetworzone.
  •  Prawda
  •  Fałsz
 • 3. Jaki filtr zastosujesz, by wyświetlić w widoku danych tylko dane o użytkownikach ze Stanów Zjednoczonych i Kanady?
  •  Filtr 1: uwzględnij Stany Zjednoczone > Filtr 2: uwzględnij Kanada
  •  Filtr 1: uwzględnij Kanada > Filtr 2: uwzględnij Stany Zjednoczone
  •  Filtr 1: uwzględnij Stany Zjednoczone i Kanada
  •  Filtr 1: wyklucz Europa i Azja
 • 4. Jaką funkcję Google Analytics musisz skonfigurować, by wyświetlać w raportach dane według różnych kategorii użytkowników, np. z podziałem na Brąz, Złoto i Platynę?
  •  Śledzenie zdarzeń
  •  Dane niestandardowe
  •  Wymiar niestandardowy
  •  Niestandardowy filtr
 • 5. Co dane muszą mieć wspólnego z wymiarami, by można było je powiązać?
  •  Utworzone przez tę samą osobę
  •  Ta sama data utworzenia
  •  Ten sam widok danych
  •  Ten sam zakres
 • 6. Jaki zakres musisz zastosować, jeśli chcesz utworzyć wymiar niestandardowy, by analizować stan członkostwa użytkownika (na przykład jego poziom nagrody)?
  •  Działanie
  •  Produkt
  •  Sesja
  •  Użytkownik
 • 7. W których raportach można stosować wymiary niestandardowe?
  •  Jako wymiary główne w standardowych raportach
  •  Jako wymiary dodatkowe w standardowych raportach
  •  Jako wymiary główne w niestandardowych raportach
  •  Jako dane niestandardowe w niestandardowych raportach
 • 8. Na jakie dane wpływa aktywny wymiar niestandardowy?
  •  Dane zebrane przed zastosowaniem wymiaru niestandardowego
  •  Dane zebrane po zastosowaniu wymiaru niestandardowego
  •  Wszystkie dane usługi
  •  Żadne dane usługi
 • 9. Której funkcji użyjesz, by policzyć komentarze dodane przez użytkowników na stronie w witrynie?
  •  Niestandardowy filtr
  •  Wymiar niestandardowy
  • Dane niestandardowe
  •  Alert niestandardowy
 • 10. Jakich zakresów mogą używać dane niestandardowe?
  •  Działanie
  •  Produkt
  •  Sesja
  •  Użytkownik
 • 11. Które cztery parametry służące do raportowania możesz uwzględnić w działaniu związanym ze zdarzeniem?
  •  Kategoria, Działanie, Etykieta, Całkowita liczba zdarzeń
  •  Kategoria, Działanie, Etykieta, Unikalne zdarzenia
  •  Kategoria, Działanie, Etykieta, Wartość
  •  Zdarzenie, Kategoria, Działanie, Etykieta
 • 12. Ile unikalnych zdarzeń zostanie naliczone, gdy użytkownik obejrzy trzy razy podczas jednej sesji film z włączonym śledzeniem zdarzeń?
  •  0
  •  K1
  •  K2
  •  3

TEST 3

 • 1. Dane której z poniższych grup możesz analizować po zastosowaniu segmentów w raportach?
  •  Użytkownicy w wieku 25–34 lata, którzy mieli w przeglądarce ustawiony język hiszpański
  •  Użytkowników, którzy po wyświetleniu strony obejrzeli film
  •  Użytkowników, którzy weszli w interakcję z profilem firmy w mediach społecznościowych lub zareagowali na kampanię e-mailową
  •  Użytkownicy, którzy mają dzieci poniżej 18 roku życia
 • 2. Których kryteriów możesz używać do tworzenia segmentów niestandardowych?
  •  Wymiary
  •  Dane
  •  Daty sesji
  •  Sekwencje działań użytkowników
 • 3. Ile segmentów można zastosować jednocześnie?
  •  1
  •  2
  •  3
  •  4
 • 4. Segmenty są stosowane przed próbkowaniem, więc dane poddane segmentowaniu nie będą objęte próbkowaniem.
  •  Prawda
  •  Fałsz
 • 5. Który raport pokazuje dane posegmentowane według kanału?
  •  Segmentacja
  •  Źródło/medium
  •  Kanały
  •  Atrybucja
 • 6. W którym kanale jest grupowany ruch z kampanii Google Ads oraz Google Marketing Platform wyświetlanych w sieci reklamowej Google?
  •  Płatne wyniki wyszukiwania
  •  Bezpłatne wyniki wyszukiwania
  •  Direct
  •  Sieć reklamowa
 • 7. Który raport zawiera informacje o stronach z największym natężeniem ruchu i najwyższym poziomem zaangażowania?
  •  Raport Aktywni użytkownicy
  •  Raport Zaangażowanie
  •  Raport Wszystkie strony
  •  Raport Częstotliwość i czas od poprzedniej wizyty
 • 8. Do którego źródła Google Analytics przypisze wszystkie udziały w konwersji w modelu atrybucji „ostatniego kliknięcia”?
  •  Pierwsze działanie marketingowe
  •  Ostatnie działanie marketingowe
  •  Pojedyncza konwersja wspomagana
  •  Wszystkie konwersje wspomagane
 • 9. Do których kanałów mogą przypisywać konwersje raporty Ścieżki wielokanałowe?
  •  Witryny odsyłające
  •  Płatne i bezpłatne wyniki wyszukiwania
  •  Kampanie niestandardowe
  •  Kanały telewizyjne
 • 10. Jak Google Analytics zakwalifikuje kanał, który miał udział w konwersji przed ostateczną interakcją?
  •  Główna konwersja
  •  Konwersja wspomagana
  •  Atrybucja przedostatniego kliknięcia
  •  Atrybucja ostatniego kliknięcia
 • 11. Jaki raport zawiera listę użytkowników, którzy rozpoczęli sesje w witrynie w okresie 1 dnia, 7 dni, 14 dni lub 30 dni?
  •  Raport Eksplorator użytkownika
  •  Raport Aktywni użytkownicy
  •  Raport Przepływ użytkowników
  •  Raport Zachowanie ogółem
 • 12. Który raport grupuje odbiorców według daty pozyskania, a następnie porównuje dane o ich zachowaniu w kolejnych tygodniach?
  •  Raport Zachowanie ogółem
  •  Raport Aktywni użytkownicy
  •  Raport Przepływ użytkowników
  •  Raport Analiza kohortowa
 • 13. Jakie możliwości oferują raporty niestandardowe?
  •  Używanie wielu wymiarów naraz w tym samym raporcie
  •  Tworzenie raportów z niestandardowymi danymi
  •  Używanie wymiaru niestandardowego jako wymiaru głównego
  •  Tworzenie raportów z atrybucją opartą na danych
 • 14. W jakiego typu raporcie niestandardowym znajdziesz statyczną, możliwą do sortowania tabelę z wierszami danych?
  •  Eksplorator
  •  Tabela kartotekowa
  •  Nakładka mapy
  •  Tabela przestawna
 • 15. Co uniemożliwi wyświetlanie danych w raporcie niestandardowym
  •  Zastosowanie filtra, który odfiltruje wszystkie dane
  •  Nieudostępnienie raportu niestandardowego użytkownikom korzystającym z tego samego widoku danych
  •  Uwzględnienie w raporcie wymiarów i danych mających różne zakresy
  •  Zastosowanie w raporcie niestandardowym zbyt wielu wymiarów

TEST 4

 • 1. Co nazywamy „remarketingiem” w Google Analytics?
  •  Konwersje zrealizowane przez użytkowników, którzy odwiedzają witrynę po raz pierwszy
  •  Wyświetlanie użytkownikom reklam kierowanych, by ponownie przyciągnąć ich do witryny i zachęcić do zrealizowania konwersji
  •  Gdy Google Analytics nie może rozróżnić nowych użytkowników, ponieważ usunęli oni swoje pliki cookie przeglądarki
  •  Gdy użytkownik kupuje oferowany przez Ciebie produkt u konkurencji
 • 2. Co trzeba włączyć najpierw, by korzystać z remarketingu w Google Analytics?
  •  Funkcje raportowania o reklamach
  •  Dane demograficzne i zainteresowania
  •  Połączenie z kontem Google Ads lub Display & Video 360
  •  Wymiar niestandardowy
 • 3. Które grupy odbiorców remarketingu można zdefiniować w Google Analytics?
  •  Użytkownicy, którzy odwiedzili określoną stronę w witrynie
  •  Użytkownicy, którzy odtworzyli film w witrynie
  •  Użytkownicy, którzy posługują się określonym językiem
  •  Użytkownicy, którzy szukali produktu w wyszukiwarce Google
 • 4. Wskaż usługi Google, w których można wyświetlać trafne reklamy dzięki remarketingowi.
  •  Sieć reklamowa Google
  •  Witryny Google
  •  Aplikacje mobilne
  •  Wyszukiwarka Google
 • 5. Ile wynosi maksymalny czas trwania członkostwa użytkownika w grupie odbiorców remarketingu?
  •  120 dni
  •  180 dni
  •  365 dni
  •  540 dni
 • 6. Jakich danych Google Analytics można użyć do zdefiniowania odbiorców remarketingu?
  •  Zdefiniowany wstępnie segment
  •  Niestandardowy segment
  •  Adres e-mail użytkownika
  •  Użytkownicy, którzy nigdy nie odwiedzili Twojej witryny
 • 7. Ilu plików cookie użytkowników wymaga lista odbiorców, by można ją było wykorzystać do wyświetlania reklam remarketingowych Google Ads w wyszukiwarce?
 •  100
 •  1000
 •  2000
 •  5000
 • 8. Dla jakich użytkowników możesz stosować remarketing dynamiczny, by ponownie przyciągnąć ich do witryny?
  •  Użytkownicy, którzy zamieścili pozytywną opinię o produkcie
  •  Użytkownicy, którzy wyświetlili stronę wyników wyszukiwania w witrynie
  •  Użytkownicy, którzy wyświetlali strony ze szczegółowymi informacjami o produktach
  •  Użytkownicy, którzy porzucili koszyk z produktami
 • 9. Z czym należy połączyć konto Google Ads, aby skonfigurować remarketing dynamiczny w przypadku firmy z branży handlu detalicznego?
  •  Google Search Center
  •  Google Analytics Center
  •  Google Merchant Center
  •  Centrum pomocy Google
 • 10. Co należy utworzyć w Google Analytics, by skonfigurować remarketing dynamiczny?
  •  Niestandardowy segment
  •  Dane niestandardowe
  •  Wymiar niestandardowy
  •  Raport niestandardowy

Pozostałe kursy z akademii Google Analytics

3 comments

 1. Google Analytics for Power Users - Festinaseo.pl

  […] Google Analytics dla zaawansowanych Google Analytics 360 Introduction to Data Studio Google Analytics dla poczatkujących Podstawy Menedżera Tagów Tagged akademia google analytics, analytics, Google, Google Analytics, kurs google analytics, power users […]

 2. Introduction to Data Studio - Festinaseo.pl

  […] Google Analytics dla zaawansowanych Google Analytics 360 Google Analytics Power Users Google Analytics dla poczatkujących Podstawy Menedżera Tagów Tagged akademia google analytics, data studio, Google, Google Analytics, google data studio, Introduction to Data Studio, kurs google analytics […]

 3. Lori

  Kiedy pojawi się test z GA4?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *